]]>
DIMARTS, 13 DE AGOST, 2019
imprimir
Troballes òssies

Informació relativa a les restes òssies trobades al costat de l'església d'Olesa.En el transcurs de les obres que s’estan duent a terme a l’entorn de l’església, a finals de juliol es van fer unes troballes òsees humanes. Un cop informats els Mossos d’Esquadra, l’Ajuntament es va posar en contacte amb la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura.

El darrer 5 d’agost   l’arqueòleg territorial es va desplaçar al lloc de la troballa, per fer una inspecció in situ, en companyia de l’alcalde d’Olesa Pedro Juan i del responsable de les obres.

D’aquesta inspecció se’n deriven les segünts consideracions.

“No hi ha inconvenient, en relació al patrimoni cultural, per a la represa de les obres Pavimentació de carrers al nucli antic i addenda per a la renovació de la xarxa d’aigua potable al municipi d’Olesa de Bonesvalls.   Les restes òssies recuperades, a causa del seu caràcter fragmentari, la seva manca de context estratigràfic i la seva cronologia imprecisa no tenen un valor arqueològic destacable, per la qual cosa es recomana que siguin degudament dipositades al cementiri parroquial del municipi.

 Els promotors de les obres que en el futur es realitzin a l’entorn de l’església i que impliquin remocions de terres hauran d’encomanar a un tècnic especialista el seu control arqueològic, per tal de documentar adequadament possibles noves troballes, d’acord amb el que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.”

Darrera actualització: 13/08/2019 11:13
IMATGES
AMPLIAR IMATGE