]]>
DIMECRES, 26 DE JULIOL, 2017
imprimir
Reunió informativa en relació a les voladures de la cantera.


Des de l’Ajuntament d’Olesa es continua treballant per donar resposta a les inquietuds que molts veïns tenen en relació a les voladures que es realitzen a la pedrera del nostre municipi.

Ahir dimarts, 25 de juliol, arran d’un requeriment fet pel consistori en relació a la voladura del passat 23 de juny on un roc de grans dimensions va caure a la carretera provocant destrosses a la biona, s’ha fet una trobada al territori. A la reunió han assistits veïns  amb representants de la empresa Hanson,  responsable de la pedrera, de la empresa subministradora dels explosius, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat i del Ajuntament.

 Durant la trobada s’han utilitzat quatre sismògrafs, per tal de analitzar la repercussió de la voladura. Aquests 4 aparells han donat com a resultat uns nivells molt per sota dels límits permesos confirmant-se que les voladures es fan seguint tots els paràmetres legals. Segons han manifestat els tècnics de la empresa, així com el responsable dels explosius, la voladura feta en el dia d’avui era igual que les que es fan normalment. Tot i que els nivells detectats pels sismògrafs de les vibracions escampades pel sol estan en els nivells permesos, és possible que les ones que s’escampen de forma aèria, algun cop, puguin superar el nivell, ja que són més irregulars i difícils de controlar.

 En la reunió s’ha aprofitat per acordar una revisió del protocol de tall de la carretera i es repassarà l’estat dels talussos per veure totes les pedres susceptibles de poder caure a la carretera. Per a fer aquests dos estudis, la empresa concessionària de la pedrera contractarà dues empreses externes.

 De cara a les properes voladures, la empresa s’ha compromès ha enviar, informar i avisar a l’Ajuntament i als representants dels veïns amb un dia d’antelació, per que tothom pugui controlar el bon funcionament dels protocols adoptats.

Des de l’Ajuntament, continuarem treballant per controlar el bon funcionament de les industries del nostre municipi, vetllant per la confortabilitat dels nostres veïns. En qualsevol caso, cal recordar que la gestió, supervisió i control de les indústries pedreres no és competència municipal. Des de l’Ajuntament únicament podem exigir un major control als responsables de la  Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat, com sempre s’ha fet.

 

Darrera actualització: 26/07/2017 15:30