]]>
DIJOUS, 04 DE FEBRER, 2016
imprimir
Programa "joves per l'ocupació" del Consell Comarcal de l'Alt Penedès


 El Consell Comarcal organitza la 4a edició d’aquest programa innovador de suport a l’experiència pràctica de persones joves en situació d’atur. L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal està entrevistant candidats i candidates per participar en aquesta nova edició de “Joves per l’Ocupació” que està previst que comenci durant el mes de març.

El programa té dos grans objectius: millorar l’ocupabilitat de les persones joves proporcionant-los una qualificació i unes competències professionals suficients per inserir-se en el mercat laboral, i fomentar el seu retorn al sistema educatiu per a l’obtenció del graduat en ESO o per continuar els estudis reglats.

Durant un any, 20 joves participaran en un dels dos nous mòduls de formació professionalitzadora en les especialitats següents: Auxiliar de magatzem i logística i Auxiliar d’elaboració de productes alimentaris. Les persones participants han reunir els següents requisits: tenir entre 16 i 25 anys o ser menors de 30 anys si tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33%, estar en situació d’atur i inscrites al sistema de Garantia Juvenil, tenir una baixa qualificació professional, i no tenir el graduat en ESO o no haver continuat amb els estudis postobligatoris.

El programa “Joves per l’Ocupació” combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i la possibilitat de contractació laboral en empreses i entitats amb subvencions i bonificacions en la seva contractació. Està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

Les persones joves que vulguin optar a participar en aquest programa s’han de posar en contacte amb l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Tel. 93 890 00 00 ext. 134) per poder fer l’entrevista dins del mes de febrer.
Darrera actualització: 04/02/2016 15:52