]]>
DIMECRES, 20 DE ABRIL, 2016
imprimir
Divendres 22 d'abril ple extraordinari


Aquest divendres 22 d'abril a les 19 hores, tindrà lloc a la sala d'actes una sessió extraordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls:


ORDRE DEL DIA


1.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS QUE ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CARRECS ELECTES LOCALS PER A L’ANY 2016.

2.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17 REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PISCINA MUNICIPAL (APROVACIÓ PROVISIONAL)

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL.

4.- PROPOSTA D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS I CONSTRUCCIÓ NOVA VORERA CAMÍ D’OLESA A VALLIRANA .LOT 1.

5.- PROPOSTA D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS I CONSTRUCCIÓ NOVA VORERA CAMÍ D’OLESA A VALLIRANA. LOT 2.
Darrera actualització: 20/04/2016 13:44