]]>
DIMARTS, 26 DE SETEMBRE, 2017
imprimir
Oberta la convocatòria pública per nomenar el Jutge de Pau a Olesa de Bonesvalls

Els interessats poden presentar la seva sol·licitud abans del 18 d'octubre a l'Ajuntament, amb tots els documents que es demanen.El consistori ha obert una convocatòria publica per nomenar el Jutge de Pau d'Olesa de Bonesvalls. Els interessats han de presentar el seu escrit de sol·licitud, una copia del DNI i el currículum vitae abans del dia 18 d'octubre a l'Ajuntament.

Per esser elegit, cal ser espanyol, major d'edat i no estar inclòs en cap de les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat previstes en l'article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, per exercir aquests càrrecs.

Seran proposats per aquest càrrec al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per un perí­ode de quatre anys, els sol·licitants que obtinguin el vot favorable de la majoria absoluta dels membres que componen el Ple de l'Ajuntament.

Podeu consultar les bases de la convocatòria en aquest enllaç.

Darrera actualització: 26/09/2017 15:11