]]>
DIMECRES, 11 DE OCTUBRE, 2017
imprimir
Millores tècniques a l'Organisme de Gestió Tributària
Des de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, on l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls té delegades les competències de gestió i recaptació, ens informen d’una sèrie de canvis i millores.

 

Ara ja es poden fer a través del web de l’organisme www.orgt.cat tot un seguit de gestions noves, d’aquesta manera no cal desplaçar-se a les oficines de l’OGT.  Algunes d’aquestes gestions són:

  • l’obtenció de duplicats de document per realitzar pagaments de l’impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles i sancions de trànsit.
  • la presentació de sol·licituds, de fraccionament i ajornament, de devolució d’ingressos, de beneficis fiscals, i qualsevol altre escrit.
  • La presentació de recursos i al·legacions.
  • La sol·licitud per rebre electrònicament les notificacions per part de les persones físiques i la comunicació dels mitjans d’avís en cas de persones jurídiques.

Totes aquestes millores han estat possibles en haver incorporat les noves eines del Consorci AOC (idCAT Mòbil, Cl@ve PIN, Certificat digital, ...) mitjançant les quals es garanteix el nivell de seguretat dels sistemes d’identificació i signatura necessaris per a  cada tipologia de tràmit que es realitza.

Es recorda, també, que des de fa uns mesos totes les notificacions dirigides a persones jurídiques es practiquen electrònicament, utilitzant el servei e-NOTUM dins de la plataforma EACAT. Pel que fa a les persones físiques també les notificacions són electròniques en el cas que així ho sol·licitin.

Així mateix, per a aquells ciutadans que vulguin personar-se a les oficines, a partir dels primers dies d’octubre està previst el nou servei de cita prèvia que es sol·licitarà des del web amb la finalitat de reduir el temps d’espera a les nostres oficines.

Darrera actualització: 11/10/2017 13:03