]]>
DIMARTS, 12 DE JUNY, 2018
imprimir
Lliurament del Projecte bàsic i executiu per a les reparacions urgents dels sostres i les sales del sector nord de l’Hospital de Cervelló d’Olesa de Bonesvalls


La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls el Projecte bàsic i executiu per a les reparacions urgents dels sostres i les sales del sector nord de l'Hospital de Cervelló.

 

L'hospital de Cervelló, fundat al segle XIII és un conjunt arquitectònic declarat BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional) de gran valor històric, arquitectònic, ambiental i paisatgístic, format per tres components edificats: L'Hospital de Cervelló, com a element principal situat a l'extrem de migdia del recinte, la Torre de defensa, adossada a l'edifici principal, i la Capella de Santa Maria de l'Hospital, situada al costat nord del recinte.

 

L’Hospital de Cervelló correspon a un conjunt d’edificacions i espais lliures d’un total aproximat de 2.597 m2, delimitat per una muralla amb dues portalades d'accés situades pel costat del migdia i tramuntana. Aquests accessos comuniquen, respectivament, amb els camps de vinyes de l'Hospital, amb el carrer de Santa María al barri de l'Hospital i amb el pont sobre la riera de Begues.

El projecte lliurat preveu restaurar la coberta del cub gran, el sostre de la sala del bisbe i de les sales annexes de tramuntana de la planta primera de l'edifici principal, sostres en molt mal estat que porten apuntalats, així com desmuntar els coberts moderns que distorsionen el conjunt. Per últim, com a mesures urgents, preveu apuntalar preventivament tots els sostres que es trobin en estat precari inestable o perillós i tancar els espais fora d'ús.

El projecte dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local ha tingut un cost de 8.300 € i el valor de les obres que contempla és de 98.000€. 

 

Darrera actualització: 12/06/2018 22:06
IMATGES
AMPLIAR IMATGE
Lliurament del Projecte bàsic i executiu per a les reparacions urgents dels sostres i les sales del sector nord de l’Hospital de Cervelló d’Olesa de Bonesvalls
Lliurament del Projecte bàsic i executiu per a les reparacions urgents dels sostres i les sales del sector nord de l’Hospital de Cervelló d’Olesa de Bonesvalls