]]>
DILLUNS, 13 DE AGOST, 2018
imprimir
La cria d'aus per a autoconsum a Catalunya

Nova regulació en la cria d’aus per a autoconsum a Catalunya.Les explotacions avícoles per a autoconsum són activitats tradicionals molt arrelades a l’entorn rural, consegüentment no poden estar subjectes als mateixos requisits que la resta d’explotacions ramaderes. No obstant, aquestes explotacions no estan exemptes de perills sanitaris i de salut pública.  Per tant es recorda que existeix l’obligació de inscriure aquestes activitats al Registre d’explotacions ramaderes de Catalunya.

A més de fer la inscripció al registre, es necessari que els propietaris disposin de mitjans o instal·lacions pe poder confinar les aus, sobretot en situacions d’especial risc sanitari. Des del Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació s’ha elaborar un Full de declaració de dades d’explotacions d’autoconsum. 

Són explotacions d’autoconsum aquelles destinades exclusivament al consum familiar amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d’ous per a consum o 210 kg de pes viu/any en cas d’avicultura de carn (aproximadament uns 57-70 pollastres).

Les explotacions avícoles han de reforçar les mesures de bioseguretat per reduir el risc d’introducció i propagació de malalties. Les mesures mínimes són: protegir les aus del contacte amb aus salvatges, Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua i menjar i no subministra aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.

Més informació sobre la normativa i la documentació, on podreu trobar el full de registre:

http://agricultura.gencat.cat/autoconsumaus

Darrera actualització: 13/08/2018 13:18
IMATGES
AMPLIAR IMATGE