]]>
DILLUNS, 27 DE ABRIL, 2015
imprimir
Instal·lació de comptadors d'aigua potable


Tal i com estava previst, els informem que Sorea ha iniciat la campanya de instal·lació de 448 comptadors d’aigua potable, classe C, de telemesura, renovant així el 100 % del seu parc de comptadors. 

Això permetrà als abonats disposar de més informació i control sobre els seus consums i per tant, donar un millor servei als nostres clients. La telemesura ens facilitarà tenir dades de m3 registrats diaris i poder calcular el rendiment tècnic diàriament per tal de detectar d’una manera més àgil les pèrdues existents a la xarxa d’abastament, tant per fuites com per possibles fraus. 

La campanya finalitzarà el 29 de maig amb tots els comptadors nous.

Sorea instal·la 448 comptadors classe C de telemesura a Olesa de Bonesvalls, renovant així el 100 % del seu parc de comptadors.

Això permetrà als abonats disposar de més informació i control sobre els seus consums i per tant, donar un millor servei als clients. Juntament amb el canvi de comptador s’està instal·lant, abans del comptador, una vàlvula de tancament antifrau, que es obligatòria i d’ús exclusiu de la companya subministradora. Cal tenir en compte que segons el reglament del Servei “Capítol VI, article 36: “ Darrera el comptador s’hi col·locarà una aixeta de pas que l’abonat tindrà al seu càrrec per tal de prevenir qualsevol eventualitat. Les intervencions que hagi de fer el Servei com a conseqüència del mal funcionament d’aquesta aixeta, es carregaran a l’abonat.” havent de tenir el abonat una vàlvula desprès de comptador per la seva manipulació. 
Darrera actualització: 29/04/2015 14:52
IMATGES
AMPLIAR IMATGE