]]>
DIVENDRES, 24 DE GENER, 2014
imprimir
El proper dijous 30 de gener ple municipal


El proper dijous 30 de gener, a les 18:00 hores, tindrà lloc sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a la seu de la Casa de la Vila, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA:

1.-Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple Ordinari de data 26 de setembre  de 2013.

2.- Donar compte acords de la Junta de Govern.

2.1.- Junta de Govern de data  19 de novembre de 2013.

4.8.- Acceptació ajut atorgat per la Generalitat de Catalunya- per finançar els Projectes d’activitats adreçades a persones joves 2013

4.9.- Acceptació ajut tècnic” Redacció del Pla Director de l’Hospital de Cervelló “. Diputació de Barcelona.

2.2.- Junta de Govern de data  26 de novembre  de 2013             

4.1.- Aprovació conveni programa NITS A LA FRESCA AL PENEDÈS 2013.

2.3.- Junta de Govern de data  17 de desembre  de 2013              

4.2.- Acceptació ajuts programa complementari d’Urgència Social 2013. Diputació de Barcelona.

4.3.- Acceptació cessió Papereres Metàl·liques 2013. Diputació de Barcelona.

4.4.- Acceptació atorgament de compensacions econòmiques a favor dels Ajuntaments per retribuir càrrecs electes locals.

4.9.- Aportació Ajuntament “ Anem al Teatre curs 2013/2014 “.

4.11.- Aprovació pròrroga de la contractació de la Sra. Eva Badell Navarro.

2.4.- Junta de Govern de data  7 de gener de 2014.

4.3.- Aprovació pròrroga del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls i la Federació Catalana d’Espeleologia, per al foment i ordenació de l’ús públic al Parc del Garraf 2014.

3.-  Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 99/2013.

4.- Proposta de ratificació Decret d’Alcaldia nº 106/2013.

5.- Presa de coneixement de la dimissió del Regidor Jose Antonio Garcia i Medina, a efectes de la seva substitució com a membre de la Corporació.

6.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de nomenament de Jutge de Pau Suplent.

7.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació del nomenclàtor oficial de vies públiques del municipi d’Olesa de Bonesvalls.

8.- Proposta de declaració institucional Suport a la Consulta.

9.- Moció que presenten els grups municipals del GOOB-FIC, PSC, ERC I PP de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, de suport a l’acord de la sessió ordinària de data 16 de desembre de 2013 del Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Subirats, en relació a la millora de la N-340 (TRAM AVINYONET – VILAFRANCA)

10.- Precs i Preguntes.

 

 

Darrera actualització: 24/01/2014 21:14