]]>
DIMECRES, 23 DE SETEMBRE, 2015
imprimir
Divendres es celebra el ple municipal


Aquest proper divendres 25 de setembre a les 19 hores, la sala d'actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls acollirà el ple municipal ordinari.

L'ordre del dia és el següent:  

1.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 13 DE JULIOL DE 2015 I 1 DE SETEMBRE
2.- DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
3.- DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA
4.- DONAR COMPTE DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2014 I INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA DE CRÈDITS
5.- INFORME SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT LIQUIDACIÓ 2014
6.- INFORME DE MOROSITAT 1r i 2n TRIMESTRE DE 2015
7.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
8.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “ ESTABLITZACIÓ DE TALUSSOS I CONSTRUCCIÓ NOVA VORERA DEL CAMÍ D’OLESA DE BONESVALLS A VALLIRANA
9.-PROPOSTA DE MOCIÓ MUNICIPAL SOBRE LA CRISI DELS REFUGIATS
10.- PRECS I PREGUNTES.
Darrera actualització: 23/09/2015 15:49