]]>
DIVENDRES, 14 DE NOVEMBRE, 2014
imprimir
Dilluns vinent ple extraordinari i urgent


El proper dilluns 17 de novembre, a les 9 hores, s'ha convocsat el ple extraordinari i urgent de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, amb el següent ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1.- Votació de la urgència de la convocatòria 
2.- Proposta d’acord d’aprovació del contingut de l’acord transaccional a signar entre l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls i SOREA, Sociedad General de Abastecimientos de Aguas, SA. Aprovació de tarifes i tramesa a la Comissió de Preus de Catalunya 
3.- Donar compte del Decret d’Alcaldia nº 76/2014, d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 4/2014.
4.- Proposta d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits 
5.- Proposta d’aprovació del destí del superàvit i import de lliure disponibilitat de la liquidació de l’exercici 2013.
6.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit núm.5/2014 
7.- Proposta d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2015
Darrera actualització: 14/11/2014 22:49