]]>
DILLUNS, 25 DE NOVEMBRE, 2013
imprimir
Aquest dijous es celebrarà el ple municipal ordinari


L’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls celebrarà aquest dijous 28 de novembre, a les 18 hores, al saló de plens, el ple corporatiu municipal ordinari. A continuació detallem els punts de l’ordre del dia de la sessió:

 

Ordre del dia

 

1.-Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple Ordinari de data 31 de juliol de 2013.

2.- Donar compte acords de la Junta de Govern.

2.1.- Junta de Govern de data  1 d’octubre  de 2013.

4.12.- Acceptació Ajuts tècnic per al control sanitari de les piscines d’ús públic. Diputació de Barcelona.

4.14.- Proposta d’aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls i l’Ampa Ceip Pont de l’Arcada, per dur a terme el servei d’acollida matinal dels alumnes d’aquest centre.

2.2.- Junta de Govern de data  15 d’octubre  de 2013      

4.3.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls i el Consell Esportiu de l’Alt Penedès. Curs 2013/2014.

4.4.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls per a regular l’ús del servei de transport escolar no obligatori de la Ruta 36 durant el curs 2013/2014.

4.5.- Proposta d’aprovació del conveni  de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls i la Diputació de Barcelona, pel Servei de Lectura i Bibliobús.

4.12.- Proposta d’acceptació subvencions funcionament dels Jutjats de Pau. Anualitat 2013.

2.3.- Junta de Govern de data  29 d’octubre  de 2013     

4.7.- Aprovació pròrroga contractació Sr. Miguel Angel Lara i Salvador Solé.

4.8.- Aprovació de la contractació de la Sra. Catalina Guirola Corrales, en substitució de la baixa del subaltern Sr. David Juan Abarca.

4.9.- Aprovació calendari fiscal per a l’exercici 2014.

3.-  Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 86/2013, 89/2013 i 96/2013.

4.- Aprovació canvi de destí per aplicar la subvenció adjudicada a l’obra inclosa al PUOSC ( Any 2012 ) titulada Rehabilitació del nucli antic, 1a i 2a fases, a la nova actuació de soterrament de serveis del carrer Raval d’Olesa de Bonesvalls.

5.- Proposta d’acord per l’aprovació, si s’escau, del Compte General Municipal de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 2012. 

6.- Moció que presenten els grups municipals del GOOB-FIC, d’adhesió de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, al protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.

7.- Moció que presenten els grups municipals del GOOB-FIC, PSC, ERC I PP de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls  , de rebuig al tancament del Converting de l’empresa SCA HYGIENE PRODUCTS SL TISSUE EUROPE al municipi de Mediona i suport a les persones afectades.

8.- Moció que presenten els grups municipals del GOOB-FIC, PSC, ERC I PP de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, per impulsar la política industrial a l’Alt Penedès. 

9.-Moció que presenta el grup d’UPO, a favor d’incentivar la neteja de boscos.

10.- Precs i Preguntes.

 

Darrera actualització: 25/11/2013 15:22