]]>
DIVENDRES, 29 DE JULIOL, 2016 fins DIVENDRES, 29 DE JULIOL, 2016
imprimir
Ple municipal
El proper divendres 29 de juliol, a les 19 hores, se celebrarà el ple corporatiu municipal de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls.

La sessió presenta el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA ORDINÀRIA DE 27 DE MAIG DE 2016.

2.- DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:

2.1.-JUNTA DE GOVERN DE DATA 19 D’ABRIL DE 2016.

4.4.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL. XBMQ- 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

 4.8.- PROPOSTA DE PRÒRROGA CONTRACTACIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU PER A L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ. SRA. MERCÈ GIMÉNEZ PONS.

2.2.-JUNTA DE GOVERN DE DATA 3 DE MAIG DE 2016.

3.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS EN RELACIÓ A LES BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE DOS LLOCS DE TREBALL, OFICIALS DE 1A, VINCULATS A UN SERVEI PÚBLIC ESSENCIAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL, DE L'AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS. EXP.133/2016.

3.6.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT MATERIAL “ NEGOCIACIÓ NOU CONVENI COL·LECTIU PERSONAL AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS. XBMQ- 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

3.7.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ RECURS TÈCNIC “ MODIFICACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL POUM D’OLESA DE BONESVALLS. XBMQ- 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.EXP. 74/2016.

2.3.-JUNTA DE GOVERN DE DATA 17 DE MAIG DE 2016.

3.3.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT MATERIAL “ CONTROL SANITARI DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC. XBMQ- 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

3.5.- ADHESIÓ AL PROGRAMA ANEM AL TEATRE, CURSOS 2012-2016.

2.4.-JUNTA DE GOVERN DE DATA 31 DE MAIG DE 2016.

4.3.- EXP.75/16.- PROPOSTA ACCEPTACIÓ RECURS TÈCNIC.- DIPUTACIÓ DE BARCELONA “ REFORMULACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT -DIAGNOSI.

4.4.- EXP.113/16.- PROPOSTA ACCEPTACIÓ RECURS TÈCNIC.- DIPUTACIÓ DE BARCELONA “ ESTUDIS BÀSICS DE SEGURETAT I AUTOPROTECCIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS. MARXA BONESVALLS.

4.5.- EXP.165/16.- PROPOSTA ACCEPTACIÓ RECURS MATERIAL.- DIPUTACIÓ DE BARCELONA “ ELABORACIÓ O ACTUALITZACIÓ DE LA CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA URBANA DIGITAL 3D E_1:1000.

2.5.-JUNTA DE GOVERN DE DATA 14 DE JUNY DE 2016.

4.1.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ PERSONAL PER A LA PISCINA MUNICIPAL, TEMPORADA ESTIU 2016. EXP.

196/16.

4.7.- PROPOSTA D’ACORD PER A LA PETICIÓ A L’OFICINA DE TREBALL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS-SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA SELECCIÓ DE 2 PEONS DE BRIGADA MUNICIPAL I D’1 AUXILIAR ADMINISTRATIU EN EL MARC DEL“ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL. XBMQ- 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA, I REQUERIMENT AL CANDIDAT QUE FORMA PART DE LA BORSA DE TREBALL DEL RECENT PROCÉS SELECTIU (EXP. 133/2016) PERQUÈ ACREDITI LES CONDICIONS EXIGIBLES PER PODER SER CONTRACTAT EN EL MARC D’AQUEST PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL. EXP. 178/2016.

4.12.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL BISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS, PER LA CESSIÓ TEMPORAL DE L’AVENC D’EN GARRIGAL.

4.13.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL PROJECTE TURÍSTIC AVENC D’EN GARRIGAL.

4.19.- PROPOSTA APROVACIÓ PROTOCOL DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER EMERGÈNCIA DE FOC.

3.- DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA

4.-.INFORME DE MOROSITAT 1R TRIMESTRE 2016.

5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 2016-2020.

6.- PROPOSTA D’ACORD ESTABLIMENT DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017.

7.- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL D’EMERGÈNCIA SOCIAL.

8.- MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D’ADEN PER LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL.

9.-MOCIÓ PER APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS A LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS ARXIUS ( DUA ).

10.-PRECS I PREGUNTES.

 

Darrera actualització: 22/07/2016 15:48